top of page
הרצאות - הדס אהרון כרמלי

הרצאות

ניתן להזמין  הרצאות בנושאים; 

 

- "לאמא שלי יש קרחת"- תהליך שיתוף ילדים צעירים במשבר חולי של הורה 

 

- שימוש באומנות וציור בתהליך הטיפולי 

 

- ציור כאומנות מרפאת- התמודדות ילדים עם משבר חולי

 

- זיהוי מצוקות בקרב בני נוער וצעירים בתהליך אינטק

 

- מרכיבה ואילוף כלבים להנהגה עצמית

 

bottom of page